Jdi na obsah Jdi na menu

ŽADATELÉ

Domov seniorů Benešov má stanoveno poslání, cíle služeb, cílovou skupinu a principy služeb. Pokud máte dojem, že potřebujete služby našeho Domova, kontaktujte sociální pracovnici. Kontaktovat nás můžete e-mailem, telefonicky, poštou nebo osobně prostřednictvím návštěvy v Domově seniorů Benešov. Rádi Vám poskytneme další informace a Domov ukážeme.

 

Náležitosti potřebné při zájmu o poskytnutí služby:
 
  • Vyplněný dotazník pro umístění do Domova seniorů Benešov (tiskopis si můžete vyzvednout přímo v DS u sociální pracovnice nebo si jej stáhnout níže.
  • Vyjádření o zdravotním stavu od praktického lékaře nebo z nemocnice (tiskopis pro lékaře si též můžete vyzvednout přímo v DS u sociální pracovnice nebo si jej stáhnout níže

 

O přijetí uchazeče do Evidence žadatelů rozhoduje od roku 2017 Multidisciplinární komise složená z ředitele DS, lékaře, vedoucí sestry, vedoucí sociální pracovnice. Tato komise rozhoduje i o přijetí žadatelů na uvolněná místa v domově. Komise se schází pravidelně 1x měsíčně.

 

V den přijetí je nutné složit Trvalou zálohu na poskytování služeb ve výši
15 000 Kč
, záloha se skládá na účet Domova seniorů Benešov nebo do pokladny. Trvalá záloha slouží k zajištění finančních závazků vůči poskytovateli, které vzniknou z důvodu povinnosti platit poskytovateli úhradu za ubytování, stravu a fakultativní činnosti. Trvalá záloha na služby rovněž slouží k zajištění ostatních finančních závazků uživatele vůči poskytovateli, také k náhradě škody způsobené uživatelem.

 

Po posouzení žádosti je žadatel zařazen do evidence a jsou mu přiděleny body na základě bodových kritérií. O zařazení do evidence a výběru vhodného žadatele na volné místo si můžete přečíst v následujícím dokumentu:

 

Multidisciplinární výběrová komise.pdf

 

Doporučený systém bodového hodnocení žadatelů o sociální službu.pdf

 

 

   Formuláře potřebné pro podání žádosti:
 
 

Dotazník pro žadatele do domova..pdf

 

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele.pdf

 

Doporučené vybavení klienta k nástupu.pdf

 

Směrnice č. 1.2017.pdf

 

 
 
V případě potřeby dalších informací kontaktujte sociální pracovnici
Bc. Kristýnu Kubáskovou na tel: 734 731 034.