Jdi na obsah Jdi na menu

Sociální práce a aktivity

Úsek sociální práce a péče pomáhá  klientům s fungováním ve společnosti. Pomáhá chránit práva a zájmy svých klientů a pomáhá s vyřizováním osobních záležitostí. Klientům i žadatelům poskytují sociální pracovnice základní sociální poradenství.  Snaží se vytvářet v Domově otevřené prostředí, které  klienty neizoluje, ale naopak začleňuje do společnosti. 

 Sociální práci v Domově seniorů Benešov zajišťují 2 sociální pracovnice

 

Sociální pracovnice mají na starost především následující činnosti:  

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při obstarávání osobních záležitostí – komunikace s rodinou, blízkými osobami klientů, pomoc při zprostředkování kontaktu s kadeřníkem, pedikérkou, fotografem, asistenčním autem, úřady (pomoc při vyřizování důchodu, změně trvalého pobytu, vyřizování osobních dokladů, příspěvku na péči, průkazů atd.)

 

 p1010886.jpg

Bc. Petra Feuersteinová

sociální pracovnice

 

Sociální pracovnice poskytují základní sociální poradenství – možnost využití dalších sociálních služeb, informace o příspěvku na péči, důchodech. Jsou schopny poskytnout kontakty na nejrůznější instituce, lékaře, firmy, obchody. Pomáhají zprostředkovat klientovi setkání s potřebnými osobami i doprovod. Dále vedou sociální dokumentaci o klientech. Sepisují s klienty smlouvy a vyhotovují k nim dodatky. Vyhotovují a předávají klientům podklad pro výpočet úhrady a měsíční vyúčtování služeb.

 

Součástí nabídky Domova seniorů Benešov je založení tzv. „Depozitního účtu klienta“. Klient má možnost si uložit do trezoru Domova své finanční prostředky, kdy pak sociální pracovnice vede depozitní účet, na kterém je zaznamenáván veškerý pohyb peněz. Z tohoto účtu má klient možnost si své peníze kdykoliv vybírat a ukládat, platit z něj léky, nákupy, regulační poplatky, faktury aj. Záleží na rozhodnutí klienta, zda si do trezoru uloží veškeré finanční prostředky nebo jen jejich část.

 

Celkově Domov seniorů Benešov spolupracuje s rodinami a blízkými osobami klientů, lékaři, praktikanty škol, dobrovolníky, různými institucemi a dalšími poskytovateli zdravotních a sociálních služeb.

 

den-otevrenych-dveri-031.jpg

 Bc. Kristýna Kubásková

sociální pracovnice

 

Sociální pracovnice společně se zdravotním personálem, pracovnicemi v sociálních službách (tzv. klíčovým pracovníkem) a s klientem vytvářejí individuální plány péče, pravidelně je kontrolují a aktualizují. 

 

3 aktivizační pracovnice se starají o aktivizační činnost, která se zaměřuje především na:

  • vyplnění volného času klientů a udržení nebo obnovení zájmové činnosti
  • udržování nebo obnovení psychických, pohybových a sociálních dovedností
  • začleňování do společnosti

 

Na aktivizační činnosti se společně podílí sociální pracovnice, dobrovolníci, aktivizační pracovníci a ostatní pracovníci v sociálních službách.

 

Nabízené aktivity v našem Domově jsou následující:

 

 

Rubriky

Další aktivity

Příspěvků: 0

Společenské oslavy

Příspěvků: 0

Skupinový zpěv písní

Příspěvků: 0

Pohybové hry

Příspěvků: 0

Skupinová cvičení

Příspěvků: 0

Aktivity v dílně Domova

Příspěvků: 0